سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد)

لينک راهنما کاربری آزمون زبان
بعلت جاماندن ودرخواست هاي مکرر داوطلبان مهلت ثبت نام از ساعت 12 تا ساعت 24 تاريخ 4 دی ماه تمديد گرديد
یکشنبه مورخ 26 دی ماه از ساعت 12 لغايت شنبه مورخ 2 بهمن ماه ساعت 18 انجام مي شود، جهت مشاهده اطلاعيه بر روي لينک اطلاعیه آزمون زبان کلیک نمایید

داوطلب گرامی : با توجه به مشخص نبودن وضعیت بیماری کرونا برای زمان اعلام آزمون ، بدیهی است این احتمال وجود دارد تاریخ برگزاری آزمون به تعویق بیفتد. (در صورت لغو آزمون تاریخ بعدی متعاقبا اعلام می شود)