سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد)

لينک راهنما کاربری آزمون زبان
بعلت جاماندن ودرخواست هاي مکرر داوطلبان مهلت ثبت نام از ساعت 12 تا ساعت 24 تاريخ 4 دی ماه تمديد گرديد
دوشنبه مورخ 7 آذر ماه از ساعت 12:00 لغايت سه شنبه مورخ 15 آذر ماه ساعت 24:00 انجام می شود، جهت مشاهده اطلاعيه بر روي لينک اطلاعیه آزمون زبان کلیک نمایید

داوطلب گرامی : با توجه به مشخص نبودن وضعیت بیماری کرونا برای زمان اعلام آزمون ، بدیهی است این احتمال وجود دارد تاریخ برگزاری آزمون به تعویق بیفتد. (در صورت لغو آزمون تاریخ بعدی متعاقبا اعلام می شود)